A A A

Navnendring på Kvannfjellet ut på høring

Kartutsnitt som viser Kvannfjellet

I alle år har det samiske navnet på Kvannfjellet vært Buoskkasvarri. Nå er kartverket gjort oppmerksom på at dette er feil. 

Det reises herved navnesak på fjellnavnet Buoskkasvarri/Kvannfjellet i Alta kommune etter lov om stedsnamn paragraf 4. Det er kommet inn opplysninger til kartverket om at fjellnavnet er skrevet feil og at det rette navnet skal være Boskavarri, skriver rådgiver Tommy Berg i Alta kommune.

Paragraf 4 i lov om stedsnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede og lokale uttalelsen av navnet og skal følge gjeldende rettsskrivningsprinsipp i samisk eller norsk, når stedsnavn skal fastsettes. Skrivemåten skal være prakstisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten, kommunen er kun innstiller etter høring.

Høringsfrist settes til 15. januar 2020.

Forslag sendes til:

Alta kommune, kulturvirksomheten. Postboks 1403. 9506 Alta

eller til postmottak.post&arkivtjenesten@alta.kommune.no

1904.jpg

1934.jpg

1973.jpg

Side 1 - tidslinje.jpg

Side 2 - tidslinje.jpg

Skjema