A A A

NAV Alta

Ansvarsområder

NAV Alta ble etablert i 2009. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester i NAV og folketrygdloven. Kontoret har også ansvar for tildeling av kommunale gjennomgangsboliger og gjeldsrådgivning. For mer informasjon om NAV se www.nav.no 

NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV: www.nav.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Løkkeveien 35, 9510 Alta
Postadresse: Postboks 1313, 9505 Alta

Telefon: 55 55 33 33

Åpningstid gjeldene til 31.03.21: 
Mandag: kl. 1200 – 1400
Tirsdag: kl. 1200 – 1400
Onsdag: Stengt
Torsdag: kl. 1200 – 1400
Fredag: Stengt

Her får du en veiviser til de tjenestene du kan trenge: https://www.nav.no/no/Person/hva-er-din-situasjon
På www.nav.no finner du også informasjon og mulighet til å:

  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Ditt NAV
  • Utføre pensjonsberegninger med mer
  • Dialog via aktivitetsplan
  • Chat med NAV

Mer om NAV Alta