A A A

NAV Alta

Ansvarsområder

NAV Alta ble etablert i 2007. Kontoret har ansvar for å yte tjenester etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester i NAV og folketrygdloven. Kontoret har også ansvar for kommunal boligtildeling og gjeldsrådgivning. 

NAV er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv på Ditt NAV.  
Logg inn via www.nav.no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Løkkeveien 35, 9510 Alta
Postadresse: Postboks 1313, 9505 Alta

Telefon: 55 55 33 33

Åpningstid: 10.00–14.00 (mandag til fredag)

Mer om NAV Alta