A A A

Nasjonalt koronatilskudd til arrangement og aktiviteter

Aronnesrocken+2018

Stimulere til aktivitet,  og hjelp hvis aktiviteten må avlyses på grunn av korona

Lotteri- og stiftelsestilsynet informerer om et nasjonalt tilskudd til lag og foreninger.

Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2021.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Informasjon

Les mer og søk på ordningen her

 

Skjema