A A A

Nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skoler

Info

Alle elever i grunnskoler og videregående skole i Norge har krav på et tilfredsstillende inneklima. Dette i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, folkehelseloven og opplæringsloven

Alta kommune var en av totalt 112 kommuner i landet, som deltok i en nasjonal tilsynskampanje om inneklima i skolen i 2016-2017.
Ansvarlig for tilsynskampanjen var NEMFO (Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid), i samarbeid med Helsedirektoratet.

Tilsynskampanjen tok utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v., som er hjemlet i folkehelseloven.
Målet med tilsynskampanjen var å bidra til et større fokus på elevers arbeidsmiljø og bidra til et enhetlig og samordnet tilsyn innen miljørettet helsevern.
Den nasjonale tilsynskampanjen hadde fokus på internkontrollsystem, rengjøring og vedlikehold samt inneklima og luftkvalitet. I Alta kommune var det i tillegg fokus på internkontrollsystemet, oppfølging av evt. utestående avvik og godkjenning

I Alta kommune er det utført tilsyn av 14 grunnskoler. Det er skrevet tilsynsrapporter fra alle tilsynene.

Med bakgrunn i at det for flere av virksomhetene har vært en del gjentakelser i avvik, spesielt i forhold til dokumentasjon og system i forhold til internkontroll, radon og vedlikeholdsplan, har eier av skolene tatt initiativ til fellesmøter med tilsynsmyndigheten.
Det har i løpet av perioden september 2017- mai 2018 vært gjennomført 5 møter.

Tilsynsmyndigheten i Alta kommune jobber med en sluttrapport fra tilsynene. Rapporten planlegges ferdigstilt i løpet av høsten 2018.

For informasjon om den nasjonale tilsynskampanjen vises det til rapport fra NEMFO -   Evaluering av tilsynskampanjen "inneklima i skoler" 2016/17

Utfyllende informasjon
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Tipsark om inneklima
Tipsark renhold og vedlikehold

Ny rapport fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om inneklima i skoler og barnehager

Kontaktinformasjon:
Helsekonsulent i Alta kommune, Kristin Tørum, telefon: 78 45 54 02, e- post: krto@alta.kommune.no  

Skjema