A A A

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Gode+venner

Søknadsfrist 8. desember

Alta kommune er godkjent som søker til midler som skal forebygge barnefattigdom. Kort fortalt handler det om at vi i Norge og i Alta har mange familier som faktisk har veldig dårlig råd. Mange barn og unge får dermed ikke delta i aktiviteter og gjøremål de fleste ser på som en selvfølge. Søknadsfrist 8. desember!

Tiltak i Alta kommune som retter seg mot «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» kan nå og senest innen 8. desember søke tilskudd. Har du ideer, tiltak, prosjekter. Gå inn på følgende linker:

 

Søknadsportal/Søknadsskjema

https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Regelverk:

https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Barnefattigdom/Regelverk%20for%20nasjonal%20tilskuddsordning%20mot%20barnefattigdom%202018.pdf

Veileder:

https://www.bufdir.no/Global/tilskudd%20BRUK%20DENNE/Barnefattigdom/Veileder%20til%20Rundskriv%202018.pdf

 

Søknadene sendes via portalen i link over.

 

Skjema