A A A

Nærværsprisen 2020

Rådmannen deler ut Nærværsprisen 2020

I år kom juryen samlet frem til at årets pris skal gå til Renholdsvirksomheten. En overrasket og svært fornøyd leder Therese Iversen Moutkajærvi mottok den gjeve prisen under dagens IA-møte.

Virksomheten sier om seg selv at de tilrettelegger kontinuerlig der det er behov, som for eksempel å la noen bytte bygg hvis de føler at det kan gjøre at de klarer å være på jobb. De tiltak som fungerer best er kontinuerlig dialog med de som har kroniske sykdommer eller står i fare for å bli sykemeldt, og tidlig innsats når noen blir sykemeldt. I tillegg er fravær i fokus på hvert eneste personalmøte. Det utarbeides fraværsprofil på alle som blir sykemeldt slik at de  sammen kan se på den og vurdere hva som kan gjøres annerledes for å unngå videre fravær. Dette har gjort at korttidsfraværet har gått mye ned. Her har vi mye å lære!  

Sykefraværet til tjenesten var  2019 var på 10,7 %. Hittil i 2020 har de et fravær på 8,39 %. Den 12. mars stengte alt ned på grunn av koronaen, og renholderne fikk en helt ny og ganske utfordrende hverdag. Det har vært fokus på smittevern, nye renholdsrutiner, nedvasking av bygg og ikke minst utøvelse av renhold innenfor helse som til tider har vært svært krevende. Og likevel har de klart å få sykefraværet ned; i mars hadde de 7,49 % og i juni var det nede på 5,03 %. Her kan vi virkelig snakke om dugnadsånd og ståpåvilje, og de fortjener virkelig årets pris.

Therese Iversen Moutkajærvi mottok den gjeve prisen

Vi gratulerer så mye med prisen og ønsker lykke til videre!

Skjema