A A A

Næringstomter på Skillemo

Skillemo næringsområde

Tomtene på Skillemo næringsområde er nå klare for tildeling. 

Tomtene er regulert til industri, lager og engroshandel. I tillegg vil det bli åpnet for etablering av arealkrevende virksomheter innen salg/ service tilknyttet bil og caravanbransjen.
Området er under opparbeidelse og tomtene vil være byggeklare sensommeren 2021.

Nærmere informasjon om tomtestørrelse, priser, reguleringsplan og tildelingskriterier finner du på https://skillemo.no/

Bruk tomtevelgeren og send søknad om tomt.

Skjema