A A A

Når kan jeg be om å få ambulansen til å hente meg?

For å få ambulanse må tilstanden være slik at du ikke kan klare å komme deg til legevakten på egenhånd eller ved hjelp av pårørende/ drosje. 

Vi regner da med at du vil komme til å trenge medisinsk behandling hjemme eller på turen, og at det haster med å få deg til lege. 

Spørsmål og svar

Skjema