A A A

Når får jeg svar på prøvene som tas, og kommer de fra kommunal lab?

Prøvesvar kommer direkte til den som har rekvirert prøven.

Spørsmål og svar

Skjema