I utgangspunktet skal det ikke være behov for å ta kontakt med Alta kommune dersom du er nærkontakt. Når man får positivt svar på en koronatest, starter smittesporingsarbeidet. Vårt smittesporingsteam samarbeider med den smittede og bistår med å informere nærkontakter. 

Slik jobber smittesporingsteamet

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
OG kontakten har vært

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

(Kilde: FHI)

Mistenker du at du er nærkontakt, men du er ikke oppringt av vårt smittesporingsteam? Da ringer du koronatelefonen på 913 90 344. KoronaSMS er kun for dem som har symptomer og som ønsker test.

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som:  

  • Bor i samme husstand.
  • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Her kan du lese mer om FHI`s definisjoner

Råd til alle i befolkningen:  

  • Husk god hånd- og hostehygiene
  • Test deg og hold deg hjemme ved symptomer​

Oppdatert informasjon fra FHI