A A A

Når du er nærkontakt av en som er smittet av korona

Illustrasjonsfoto på nærkontakt

Hvis du er nærkontakt blir du kontaktet av vårt smittesporingsteam.

I utgangspunktet skal det ikke være behov for å ta kontakt med Alta kommune dersom du er nærkontakt. Når man får positivt svar på en koronatest, starter smittesporingsarbeidet. Ut fra informasjon fra den smittede ringer vårt smittesporingsteam opp alle som er nærkontakter.

Slik jobber smittesporingsteamet

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
OG kontakten har vært

  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

(Kilde: FHI)

Mistenker du at du er nærkontakt, men du er ikke oppringt av vårt smittesporingsteam? Da ringer du koronatelefonen på 913 90 344. KoronaSMS er kun for dem som har symptomer og som ønsker test.

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som:  

  • Bor i samme husstand.
  • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
  • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Her kan du lese mer om FHI`s definisjoner

Råd til alle i befolkningen:  
Husk god hånd- og hostehygiene.  
Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. I private hjem er det gitt lettelser i avstandsanbefalingene til de som er beskyttet.
Hvilke råd gjelder hjemme?
Vi oppfordrer til å møte andre utendørs, da risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test hvis du mistenker at du er smittet med koronaviruset

Skjema