God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Det viktigste er at den voksne befolkningen får to doser, så når det nå er god tilgjengelighet på begge typene velger man å åpne for at folk kan velge selv.
 
Denne muligheten vil bli tilgjengelig i løpet av oktober/november. 
Alta kommune bestiller inn mer vaksiner for å kunne tilby både Pfizer og Moderna. Mer informasjon kommer når vi er klare for å starte vaksinering med begge typene.
 
Leveranser fra BioNTech/Pfizer skjer fortløpende de kommende ukene. Folkehelseinstituttet sender koronavaksiner til kommuner som bestiller, så snart som mulig. Utsendingen kan ta noe tid ettersom instituttet nå forbereder utsending til kommunene av årets influensavaksiner.

Informasjon fra FHI om Pfizer og Moderna