A A A

Nå kan du søke om utdanningsstøtte

lærer

Søknadsskjema finner du nederst i artikkelen

Alta kommune ønsker å gi utdanningsstøtte til innbyggere som tar utdanning innenfor yrkesgrupper vi har særskilt behov for. Alta kommune har bevilget kr. 500.000,- til dette formålet. Det kan søkes om kr 15.000 per år.

I prioritert rekkefølge kvalifiserer følgende studer til utdanningsstøtte:

  1. Sykepleier
  2. Helsesøster
  3. Vernepleier
  4. Lærer
  5. Barnehagelærer

Søkekriterier:
Søkere må ha hatt bostedsadresse i Alta kommune de tre siste årene.
Søker må ha startet på studie i 2020, eller mottatt utdanningsstøtte fra Alta kommune i 2018 og eller 2019.

Utdanningsstøtten er skattepliktig. Ved dokumentasjon på utgifter utbetales støtten skattefritt. Søker er ansvarlig for å dokumentere utgifter.


Søknaden skal ha følgende vedlegg:

  • Bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjonen.
  • Bekreftelse om bostedsadresse fra folketrygden.
  • Dokumentasjon på reelle utgifter.  


Vi gjør oppmerksom på at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.
Utdanningsstøtten kan brukes til: Semesteravgift, eksamensgebyr og kursutgifter samt utgifter til relevant studiemateriell som bøker, PC, reise-, bo- og oppholdsutgifter.

Tildeling:
Tildeling gjøres etter søkekriterier og en helhetlig vurdering av alle innkomne søknader. Søkere som har mottatt støtte i 2018 og 2019 prioriteres i 2020. Dersom det er midler til det, vil søkere som starter på studie i 2020 også få utdanningsstøtte.

Klage
Eventuell klage må fremsettes personalavdelingen innen 3 uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen, jf. forvaltningsloven § 29.

Søknad og frist
Søknad med dokumentasjon sendes: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta, eller postmottak@alta.kommune.no
Søknad merkes med «Utdanningsstøtte»

Søknadsfrist: 20. september 2020.

Utskriftsvennlig versjon: Retningslinje og søknadsskjema - utdanningsstøtte høsten 2020.pdf

 

Skjema