A A A

Nå kan du søke om utdanningsstøtte

lærer

Søknadsskjema finner du nederst i artikkelen

Som et ledd i rekrutteringsarbeidet ønsker Alta kommune å gi utdanningsstøtte til ansatte og innbyggere som tar utdanning innenfor yrkesgrupper vi har særskilt behov for. Alta kommune har bevilget kr. 500.000,- til dette formålet. Det kan søkes om inntil kr 15 000 per år. 

I prioritert rekkefølge kvalifiserer følgende studer til utdanningsstøtte:

  1. Sykepleie
  2. Helsesykepleie
  3. Vernepleie
  4. Grunnskolelærere
  5. Barnehagelærere

Søkekriterier:
Søkere som er ansatt i Alta Kommune i hel- eller deltidsstilling prioriteres før andre søkere. Utover det prioriteres søknader etter rekkefølgen over: Sykepleier, helsesykepleier, vernepleier, grunnskolelærer og barnehagelærer. Utdanningen gjelder for bachelor- og master studenter, ikke etter- eller videreutdanning innenfor faget.

Utdanningsstøtten er skattepliktig. Ved dokumentasjon på utgifter utbetales støtten skattefritt. Søker er ansvarlig for å dokumentere utgifter og legge dokumentasjon i form av kvitteringer ol. ved søknaden.


Søknaden skal ha følgende vedlegg:

  • Bekreftelse om opptak fra utdanningsinstitusjonen.
  • Dokumentasjon på reelle utgifter. Dersom dokumentasjon på utgifter ikke foreligger, må søker betale skatt av beløpet.

Utdanningsstøtten kan brukes til: Semesteravgift, eksamensgebyr og kursutgifter samt utgifter til relevant studiemateriell som bøker, PC, reise-, bo- og oppholdsutgifter.
Vi gjør oppmerksom på at ufullstendige søknader uten vedlegg ikke blir behandlet.

Tildeling:
Tildeling gjøres etter søkekriterier og en helhetlig vurdering av alle innkomne søknader.

Klage
Eventuell klage må fremsettes HR- og organisasjonsutvikling innen 3 uker etter at søker ble meddelt resultatet av tildelingen, jf. forvaltningsloven § 29.

Tilbakebetaling
Dersom søker avbryter studiet inneværende år, skal studiestøtten tilbakebetales.

Søknad og frist
Søknad med dokumentasjon sendes: Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 Alta, eller postmottak@alta.kommune.no
Søknad merkes med «HR - Utdanningsstøtte»

Bindingstid
Studenter som har fått utdanningsstøtte og som jobber eller blir tilbudt jobb i Alta Kommune, har bindingstid i opptil ett år i henhold til reglementet om bindingstid.

Spørsmål rettes til lonestrand.kvale@alta.kommune.no


Søknadsskjema - utdanningsstøtte høsten 2021


Søknadsfrist: 01.oktober 2021.

Skjema