A A A

Nå kan du søke om bydelsmidler

Aktiviteter+p%C3%A5+vannet

Har du en idé til en aktivitet rettet mot barn og unge så kan du søke om midler til det her.

Alta kommune har satt av penger til bydelsmidler. Ordningen er forbeholdt tiltak rettet mot barn og unge, og tiltak som ikke omhandler de tradisjonelle aktivtetene som håndball, fotball, ski og lignende prioriteres. 

Søknad sendes til postmottak@alta.kommune.no og merkes med «bydelsmidler»

Søknader som kommer inn vil bli behandlet fortløpende og søknadsbeløp under 15.000 kroner behandles administrativt med svar innen en måned. Søknadsbeløp over dette behandles av hovedutvalg for oppvekst og kultur. da må man påregne inntil tre måneder behandlingstid.

Søknaden må inneholde kort beskrivelse av tiltak, budsjett med inntekter og utgifter, samt opplysninger om hvor pengene skal utbetales.

Spørsmål rettes til josk@alta.kommune.no

 

 

 

 

 

Skjema