A A A

Nå kan du melde deg på pårørendeskole

Eldreomsorg

Er du pårørende eller nær venn til en person med demenssykdom?

Kurs starter i Alta 29.september 2020 kl. 18:00
Tid: Kurset går over 6 kvelder fra kl. 18:00 – 20:00
Sted: Alta helsesenter

Program

29. september 2020 kl.18.00-20.00

  • Demenssykdommer v/ overlege Ole Grønnli (2t)

6. oktober 2020 kl.18.00-20.00

  • Medikamentell behandling v/ farmasøyt Christine Zountourides (1t)
  • Pårørendestøtte. Prosjekt i Alta kommune v/Linda Kristin Suhr. (1t)

13.oktober 2020 18.00-20.00                                                          

  • Demens og rettigheter; vergemålsloven v/ advokat i Alta kommune Grethe Hansen (2t)

20. oktober 2020 kl.18.00-20.00

  • Informasjon om fysisk aktivitet og demens. Frisklivssentralen m.m v/fysioterapeut Evie Heitmann og Ann Gørild Riise. (2t)

 27.oktober 2020 kl.18.00-20.00

  • Kommunale tjenester i Alta kommune. Informasjon om Altagårdshagen demensomsorgssenter. v/ Renate O. Thomassen og Kathrine Jørgensen (1t)
  • Informasjon om velferdsteknologi. v/Hege Stenbakk (1t)

3. november 2020 kl.18.00-20.00

  • Brannforebygging og sikkerhet i hjemmet. v/ Roger Thorsen (1t)
  • Informasjon fra Demensforeningen. v/ Ann Connie Strifeldt (1t)

Gjennom forelesninger og samtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.
 

For informasjon og påmelding
Ring tlf. 78 45 54 00: Helse- og sosialadministrasjonen 
Epost: posths@alta.kommune.no

 

Skjema