A A A

Nå kan du melde deg på pårørendeskole

Eldreomsorg

Fra oktober til desember vil det bli seks kvelder med pårørendeskole for dere som har demens i familien.

Hva er egentlig dine rettigheter når demens rammer familien, og hvilket tilbud har Alta kommune? Det er to av temaene som tas opp i høst på pårørendeskolen.

Skolen gjennomføres hver høst, og kommunene får tilskudd til gjennomføringen i det nasjonale prosjektet «aldring og helse». Det er gratis å delta.

Første møte blir 30. oktober fra klokken 18.00 til 20.00 på Helsesenteret og møterom Lille Haldde. For å melde deg på ring 78 45 54 40 til Helse- og sosialadministrasjonen.

Kurset er tilrettelagt for unge voksne og voksne.

Pårørendeskolen har vært gjennomført i mange år og erfaringen er at dette er et tilbud som mange ønsker og setter pris på, forteller virksomhetsleder for sykehjem Inger Johanne Kristensen. Hun med flere står bak planleggingen av skolen.

– I tillegg til at man får informasjon gjennom ulike foredragsholdere, får man også treffe andre i samme situasjon. Dersom man ønsker så er det lagt opp til at man bidrar selv med sine erfaringer også, sier Kristensen.

Inger Johanne Kristensen.jpg

– Å dele gjør at man ikke kjenner seg så alene, sier Inger Johanne Kristensen. Erfaring tilsier at pårørendeskolen er et viktig bidrag for familier som er rammet av demens. (Foto: Astrid Krogh/Alta kommune)

Ønsker mer informasjon

Kristensen sier at pårørende som kommer, ofte er opptatt av å få mer informasjon om sykdommen og hvordan man på best mulig måte kan håndtere hverdagen. Kurset gjennomføres hver høst og mange setter pris på at dette er noe man kan få med seg selv om man kanskje ikke hadde tid i fjor, forteller hun. 

– Antallet demente øker i takt med at vi får flere eldre. Jo eldre man blir, jo større er sjansen for å bli dement. 

I tillegg til dette er det flere yngre demente i dag enn før.

Temaene

I løpet av seks kvelder skal man innom like mange temaer. Blant annet vil man få informasjon om pasient- og pårørendes rettigheter når demens rammer, av kommuneadvokat Grethe Hansen, samt at kommunen vil informere om eget tilbud. I tillegg vil det på et av møtene bli omvisning på Smarthuset, som er lokalisert på Altagård.

På den aller første møtedagen er det overlege Ole Grønli fra alderspsykiatrisk avdeling ved UNN som er foredragsholder. 

Befolkningsfremskrivning demente.jpg

Dette er befolkningsfremskrivning for 2016 - 2030, som ligger til grunn i kommunedelplanen som er gjeldende fra 2018.

Skjema