A A A

Nå flytter vi inn i Alta omsorgssenter

Hjemmetjenesten

Endelig er det nye senteret klart for innflytting for beboere og ansatte.

Det blir unntakstilstand når 25.000 m2 skal fylles med pasienter, ansatte, utstyr og nye rutiner. I løpet av noen hektisker uker i januar og begynnelsen av februar skal selve flyttingen gjennomføres.

Allerede i neste uke, uke tre, flytter de første pasientene inn. Totalt 54 sykehjemsbeboere skal inn, forteller virksomhetsleder for sykehjem, Inger Johanne Kristensen.

– Vi må nok alle være tålmodige de neste ukene for det er store prosesser i sving når så mange skal flytte. 

Hjelp fra pårørende

Alta omsorgssenter er delt opp i seks «bygg» og inneholder grovt sett følgende funksjoner:

A: Arealer for produksjonskjøkken, base for Hjemmetjenesten, Stilla legesenter, kontorer og behandlingsrom for fysio/ergoterapi, kontorer for administrasjon, parkeringskjeller for 90 tjenestebiler, samt tekniske rom og lager
B. Follumsvei 15 med 6 leiligheter for yngre brukere samt kontorer/servicerom for personalet
C: Kantine for beboere, besøkende og ansatte,  rom med servicetjenester for beboere og hjemmeboende samt pårørenderom
D: 54 omsorgsrom
E: 54 sykehjemsrom for kort/langtidspleie
F: 54 sykehjemsrom for kort/langtidspleie
 
I uke tre er det beboere fra sykehjemmet i Kåfjord som flyttes inn i det nye senteret. Uken etter kommer Ekornsvingen. Samtidig som beboerne fra Ekornsvingen flyttes, så kommer også 13 beboere fra Altagårdshagen. 
– Vi må flytte samlet fordi vi ikke har dobbelt sett med personale. Vi har vært i kontakt med pårørende som hjelper oss å flytte personlige eiendeler. Dette gjøres mens avdelingene enda er tom på grunn av smittevern. For at alt skal gå så smidig som mulig får vi også annen flyttehjelp, sier Kristensen.
I løpet av to uker er alle flyttet til omsorgssenteret. 
 
Tom+Erling+Henriksen
Tom Erling Henriksen, her sammen med senterleder Børge Martinussen. Henriksen er virksomhetsleder for Mestring og rehabilitering. I februar åpner de en helt ny avdeling med 10 beboere.

Ny avdeling i kommunal regi

Avdeling Mikkeli har vært i sving allerede siden midten av november. Rett over gangen åpnes en helt ny avdeling ved navn Sierra. Her kommer det ti beboere fra Betania. 

– Dette er en helt ny avdeling, så vi jobber nå med bemanning, rutiner, forbruksmateriell, medisinsk materiell også videre, sier virksomhetsleder for Mestring rehabilitering Tom Erling Henriksen.

De begynner innflytting 1. februar. 

Besøk på Alta omsorgssenter

På grunn av koronapandemien er senteret stengt for besøkende. Foreløpig er det usikkert når dørene kan åpnes. Det betyr at dersom du er pårørende og vil komme på besøk, så ta kontakt med avdelingsleder eller virksomhetsleder. Da vil man kunne få avtalt tid til å komme og se.

Utsiden av bygget.jpg

Skjema