– De nye posene er blanke med fargede prikker, og skal gjøre kildesorteringen hos oss enda enklere. Det er avfallstypene matavfall, plastemballasje og papir, papp og kartong som endrer farge og mønster på posene, forteller direktør i Vefas IKS Jørgen Masvik på deres egen hjemmeside.

Dette gjøres for å få en enklere og mer miljøvennlig avfallshåndtering.

Det er Avfall Norge som har innført en nasjonal standard for merking av de ulike avfallstypene. Merkene er utviklet basert på Danmark sitt piktogramsystem som ble lansert av Dansk Affaldsforening i 2017. Det vil si at Norge og Danmark har innført lik nasjonal standard for avfallsmerking. Ambisjonen er en felles merkeordning for hele Norden. De nasjonale symbolene skal gjøre det enklere å sortere uansett hvor du er i landet, om du er på jobb eller hjemme. Den nasjonale merkeordningen innebærer at produsentene av produkter i Norge skal merke emballasjen med symbolet, slik at det blir enklere for forbrukeren å vite hva som kastes hvor.

Det er avfallstypene matavfall, plastemballasje og papir, papp og kartong som endrer farge og mønster på posene.

Slik blir de nye posene

Det er kun designet på posene som blir annerledes. Selve sorteringssystemet er det samme som før.

  • Matavfall skal i posen med grønne prikker
  • Plastemballasje skal i posen med lilla prikker
  • Papir, papp og kartong skal i posen med blå prikker
  • Restavfall skal i vrengt handlepose som tidligere

De nye posene for plastemballasje, samt papir, papp og kartong er perforerte. De små hullene sørger for at det blir minimalt med luft i posene når de komprimeres, og har mange fordeler:

– Perforerte poser gjør at avfallet tar mindre plass i dunken, samtidig som det effektiviserer transporten av avfallet. Det er enda mer miljøvennlig, forklarer Masvik.

Les mer og se bilder av de nye posene her