A A A

Nå blir det billettløs parkering på sentrum

1CAF31B9-962F-4A2A-A2E9-699DE960EE3E

Lappen i frontruten er historie.

Alta kommune innfører billettløs parkering i sentrum. Det betyr at dere som skal parkere ikke trenger å legge en billett i frontruten. Når du parkerer går du til nærmeste automat og trykker inn registreringsnummeret på kjøretøyet.

Når dette er gjort trenger du ikke gå tilbake til kjøretøyet for å legge papirbillett i frontruten, men kan i stedet gå videre for å gjøre dine ærend. Når du er ferdig med dine ærend kan du gå tilbake på automaten og eventuelt avslutte parkeringen før parkeringstiden utløper.

Det er viktig at du registreres riktig registreringsnummer. Feilregistreringer kan føre til bøter fordi kjøretøyet da vil vises som ikke betalt.

– Vi ber alle om å være oppmerksom på dette når de taster inn kjøretøyets registreringsnummer, sier leder for parkering Jon-Vegar Nilsen.

Det er også mulig å benytte seg av tapping for betaling på automatene.

Skjema