A A A

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge

Er du glad i noen som sliter med rus eller psykisk lidelse?

Ønsker du noen å snakke med?

Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og kan påvirke hverdagen.

Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Vår visjon er; «En bedre hverdag for pårørende»

Vi tilbyr:

  • Fagfolk med stort engasjement og bred erfaring
  • Samtaler i rolige og trygge omgivelser
  • Veiledning på telefon, individuelt, par, i familien eller samtale i grupper
  • Informasjon, undervisning, mestringskurs, foredrag mm.
  • Samarbeid med ulike hjelpeinstanser
  • VeNN  - vårt samtale- og aktivitetstilbud for barn og unge; individuelt og i grupper

Pårørendestøtte i Alta kommune_barn_lks

Tilbudet er gratis og livssynsnøytralt.

Vi har taushetsplikt og det trengs ingen henvisning.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge eies av Norske Kvinners Sanitetsforening.

Vi har 2 avdelingskontor, i Alta og i Bodø.

Ved avdelingen vår i Alta er vi 2 ansatte; Grete Sætermo Rugland og Line Østgård Ottem.

I tillegg har vi en samiskspråklig veileder tilknyttet senteret dersom det er ønske og behov for samtaler på samisk.

Kontaktinformasjon til avd. Alta:

Tlf: 957 23 262

Mail: post.nnorge@veiledningssenter.no

Facebook: facebook.com/veiledningssenter

 

Skjema