A A A

MOT i ungdomsskolen

48767812208_2dcbf5d026_c

Fra og med kommende skoleår skal alle elever på ungdomstrinnet i Alta kommune i gang med MOT. 

Kommunalleder Rikke Raknes er godt fornøyd med at alle rektorene på ungdomstrinn i Alta ønsker å være med på denne satsingen fremover.

– Dette gleder vi oss veldig til! Med MOT på laget skal vi jobbe enda mer helhetlig og strukturert med klasse- og skolemiljø på alle våre ungdomsskoler, sier hun.

MOT dreier seg ikke om å være imot noe, men å ha mot. 

12 økter med MOT-trenere

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere etter OL i 1994 for å forebygge sosiale samfunnsproblemer. Konseptet er basert på formålet om å skape et tryggere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og mot – mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

Gjennom MOT skal alle våre ungdommer gjennom 12 økter med egne utdanna MOT-coacher i løpet av de tre årene de går på ungdomsskolen. Alle øktene er knyttet opp mot fagfornyelsen og siste forskning på området. Ungdommene selv er sentrale og delaktige, og MOT-coachene formidler enkle livsverdier og gir rom for alle ungdommer. Det mest unike er at ungdom bruker MOT på sin måte. MOTs erfaring er at ungdom liker å være selvbyggere dersom de får mulighet, veiledning og verktøy.

I tillegg til alt som skjer for og med elevene, er det egne økter for ansatte, foreldre/foresatte og Alta-samfunnet forøvrig. Med utgangspunkt i det afrikanske ordtaket It takes a village to raise a child skal både ansatte i skolen og andre viktige voksne rundt barn og unge gjennom foredrag og workshops få nyttige verktøy som kan brukes for å skape et mer inkluderende klassemiljø og et varmere samfunn.

Vi ønsker MOT velkommen til Alta, og ser frem til et nytt skoleår med MOT i ryggen!

Mer informasjon kan du lese her: www.mot.no

Rikke Raknes februar 2021.jpg

Kommunalleder Rikke Raknes gleder seg til å komme i gang og

ønsker MOT velkommen til Alta. (Foto: Astrid Sommarset-Krogh/Alta kommune)

Skjema