A A A

Møtekalender og sakspapirer

Vi gjør oppmerksom på at møtedokumenter fra 2015 og tidligere ikke lengre finnes i møtekalenderen. Eldre møtedokumenter kan fremskaffes ved henvendelse til Servicesenteret.

Last ned møtekalender for 2019 (PDF)

Dersom du ikke finner det du leter etter, så ta kontakt med Politisk sekretariat på telefon 78 45 51 57 eller postps@alta.kommune.no

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget 28
25
10
06
18
02
07
25
Ansettelsesutvalget ASU, drift og fellestjenesten 22
09
06
07
27
Ansettelsesutvalget for helse og sosial 08
29
19
12
02
30
14
04
18
27
17
08
29
19
10
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 11
23
30
06
19
06
20
03
25
15
16
24
29
31
05
14
19
20
03
20
Ansettelsesutvalget for oppvekst og kultur 2 06
15
07
Arbeidsmiljøutvalget 24
21
09
16
05
21
Arbeidsutvalg for ADM 10
14
Beredskapsrådet 29
19
Dispensasjonutvalget 21
27
18
02
10
27
18
26
28
19
Eldrerådet 14
18
11
08
20
19
21
18
Formannskapet 30
12
27
29
08
31
26
04
09
06
28
Hovedutvalg for helse- og sosial 22
04
19
30
28
27
29
20
Hovedutvalg for næring,drift og miljø 21
18
29
27
26
28
19
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21
19
30
28
27
29
20
Klagenemnda 29
28
30
18
Kommunestyret 12
10
21
18
17
22
18
17
Planutvalget 30
27
29
08
31
26
04
09
06
28
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 15
19
12
08
14
20
15
19
Sakkyndig Ankenemnd 14
Sakkyndig Takstnemnd 14
21
06
24
20
12
Valgstyret 2015 - 2019 08
Viltnemda 21
18
16
27
26
28
Økonomiutvalget 27
13
31
04

For møter i kontrollutvalget klikk her

 

Skjema