A A A

Møte i det kommunale beredskapsrådet

Beredskapsr%C3%A5det-ingress

På initiativ fra Ordfører Laila Davidsen har Alta kommune invitert til møte i det kommunale beredskapsrådet. Målet med møtet er å sette fokus på beredskapsarbeidet i kommunen.

Beredskapsrådet-500.jpg

Onsdag 14. januar ble møtet avholdt.
Deltakere: Ordfører, Rådmann og kommunens kriseledelse, Sivilforsvaret, Sjøredningskorpset, Politiet, Statens Vegvesen, HV-17, Avinor, Alta Kraftlag, Alta Røde kors og brannvesenet.

De ulike aktørene orienterte om hva de kan bidra med av materiell og ressurser i en tenkt beredskaps/krisesituasjon.

Beredskapskontakt Bengt Fjellheim oppsummerte møtet som svært nyttig og inviterte aktørene til regelmessige møter fremover og økt samarbeid i beredskapsarbeidet.

Skjema