A A A

Mindre bilkjøring de to siste årene

Buss

Nedgang i utslipp er en spennende utvikling. Her skal vi dykke litt inn i tallene.

Til tross for at utslippene fra biltrafikken gikk ned fra 2018 til 2019 var det dessverre en liten økning totalt sett i utslippet i Altasamfunnet. Blant annet gikk utslipp fra cruiseskip opp med 1.000 tonn CO2. Også lufttransporten gikk opp, de med 600 tonn CO2. 

– Vi vet at dette vil gå ned i 2020, men det gjenstår å se om dette kun er midlertidig, sier spesialrådgiver i Alta kommune Marie Rushfeldt.

Her finner du vårt klimabudsjett

Årsaker til nedgangen

Det er vanskelig å være bastant når man skal påpeke årsaker til nedgang i utslipp, men Alta kommune har satt i gang en rekke tiltak over flere år som man nå kan se resultater av.

Blant annet viser sykkeltelleren på Aronnes en økning i antallet syklister, hvert fall på denne strekningen.

Mulige årsaker til nedgang i utslipp.jpg

Statistikk fra Troms og Finnmark fylkeskommune viser også en flott økning i antallet passasjerer fra 2018 til 2019. Også dette tallet vil gå ned for 2019-2020 på grunn av korona. Fra 2018 til 2019 la de om rute 144 fra Thomasbakken/Aronnes til Tverrelvdalen. Dette førte til en stor økning i antallet passasjerer på denne ruten.

Trafikktelleren for biltrafikk viser at antallet passeringer med bil gikk ned, både fra 2018 til 2019 og fra 2019 til 2020.

– Dermed kan vi kanskje forvente en nedgang i utslippsstatistikken fra miljødirektoratet også fra 2019 til 2020. Tallene er hentet fra 11 forskjellige tellere, som er plassert rundt om i Alta, sier Rushfeldt.

Til slutt er det antallet bosatte på sentrum. Også dette er et ledd i å få ned utslipp i Altasamfunnet. Her var det en liten økning fra 2018 til 2019. 

– Det er også registrert 63 flere elbiler i Alta i 2019 enn i 2018. Det er også kjøpt en del hybridbiler og nye fossilbiler som forurenser mindre.

Dette har Alta kommune gjort for å redusere utslipp

Redusere transportbehovet:

 • Ny arealplan med fortettingskart og boligprogram

Tilrettelegge for gående og syklende:

 • Gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig
  • Snarveier og sikker sykkelparkering
 • Styrke framkommelighet, trygghet og tilgjengelighet for gange og sykkel
  • Nye gang og sykkelveier ved Skillemo
 • Kampanjer og holdningsendring
  • Mobilitetsuka, miljøuka og utlån av el-sykler
  • Sykkelkurs 1-3 klassinger
  • Sykle til skolen kampanje vår og høst
  • Samarbeid med Bedriftsidretten – sykle til jobben

Styrke kollektivtransporten:

 • Jevnlig dialog med fylkeskommunen med tilbakemeldinger fra innbyggerne

Tilrettelegge for elbil:

 • Differensiere parkeringsavgifter på offentlige parkeringsplasser for å fremme klimavennlige kjøretøy
 • Anskaffe nullutslippskjøretøy til egen bruk
  • Gå foran med et godt eksempel

 

Dette kan du gjøre

Bli med i «Sykle til jobben» fra April til Juni.

– Alt av fysisk aktivitet kan registreres. Kommunen er gratis kommune – også i 2021. I 2019 hadde vi best oppslutning i landet målt prosentvis mot antall innbyggere, sier Rushfeldt fornøyd.

Du har også mulighet for å låne en el-sykkel (vanlig eller lastesykkel) av Alta kommune, for å se om dette er noe for deg.

Se statistikkene vi har brukt i denne artikkelen. Trykk på bildene under for å gjøre de større

Bilde+1
Bilde+2
Bilde+5
Mulige+%C3%A5rsaker+til+nedgang+i+utslip

Skjema