A A A

Miljørettet helsevern

Virksomhetsinformasjon

Miljørettet helsevern er en lovpålagt kommunal oppgave, jfr. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Miljørettet helsevern omhandler alt i miljøet som direkte eller indirekte er av betydning for folk sin helse. 

I Alta kommune er kommuneoverlege delegert myndighet innen miljørettet helsevern, mens både kommuneoverlege og helsekonsulent utfører det praktiske arbeidet. Kommuneoverlege og helsekonsulent inngår i staben til kommunalleder for tjenesteområde helse og sosial (helse- og sosialadministrasjonen), og har kontorsted ved Alta helsesenter.  

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1383, 9506 Alta 
Besøksadresse: Alta helsesenter, Helse- og sosialadministrasjonen  
Telefon:  78 45 54 40
E-post: postmottak.hs@alta.kommune.no

Kommuneoverleger i Alta kommune (fra 01.09.2020)
3 kommuneoverleger i 60 % stilling hver: 
- Peder Halvorsen (hovedansvar for miljørettet helsevern) 
- Anne Davidsen
- Ingunn Heggheim
E- post: kommuneoverlegen@alta.kommune.no
Mobil: 909 75 170

Helsekonsulent Kristin Tørum
Tlf: 78 45 54 37
Epost: krto@alta.kommune.no

Mer om Miljørettet helsevern