A A A

Miljøarbeidertjenesten

Virksomhetsinformasjon

Miljøarbeidertjenesten yter praktisk og personlig bistand til mennesker med ulikt bistandsbehov, der deltakelse er en forutsetning. Tjenestene gis i deres private hjem. Målsetningen er å gi best mulig tilpassede tjenester, hvor brukermedvirkning står i sentrum. Fokusområdet er opplæring, slik at tjenestemottakeren kan bli mest mulig selvhjulpen i forhold til dagliglivets gjøremål.  

Miljøarbeidertjenesten er en deldøgnstjeneste da våre tjenestemottakere ikke har behov for heldøgnstjenester.

Tjenesten er en frivillig tjeneste som det betales en egenandel på utefra skatt og inntektsopplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Adresse: Markveien 29-31  
Telefon: 78 45 56 16/ 78 45 56 23

E-post: veronika.vuolab@alta.kommune.no

Mer om Miljøarbeidertjenesten