A A A

Miljø, Park og idrett

Virksomhetsinformasjon

Virksomheten har ansvar for deler av kommunens natur og miljøforvaltning, og ivaretar friluftsliv og natur- og miljøperspektivet i overordnet planlegging. Virksomheten har egen park og idrettsavdeling, som har ansvaret for kommunale idrettsanlegg, lekeplasser, torg og parker. I tillegg til forvaltningsoppgaver arbeider virksomheten med holdningskapende arbeid bl.a. gjennom miljøsertifiseringer av virksomheter og kommunens årlige miljøuke. 

Det er til sammen 6 fast ansatte i avdelingen. Tre av disse hører inn under avdeling for park og idrett. Hvert år har denne avdelingen ca. 20-30 ungdommer inne på engasjement. Disse bistår med beplantning, klipping, vedlikehold park-/idretts-/lekeområder og annet forefallende arbeid. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sandfallveien 1
 
Virksomhetsleder: Jon-Håvar Haukland 
78 45 51 35 / 913 42 536
 
Avdelingsleder park og idrett: Per Erik Bjørnstad 
78 45 52 09 / 952 20 536
 

Mer om Miljø, Park og idrett