A A A

Midtbakken barnehage

Virksomhetsinformasjon

Midtbakken barnehage ligger ved Alta sentrum, og har både næringsliv og friluftsområder i nærheten.

Fra august 2019 vil Midtbakken barnehage bli en kommunal samisk barnehage.

Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. I samiske barnehager er samisk hovedspråk.

Lokalene er romslige og gir god rom for allsidige aktiviteter. Barnehagen har to avdelinger; en for barn i alderen 0-3 år og en for aldersgruppen 3-5 år.

Kontaktinformasjon

Adresse: Maskinsvingen 9, 9511 Alta
Telefon: 784 81617

Virksomhetsleder: Anita Wahl
Epost: anan@alta.kommune.no

Hjemmeside: midtbakken.altabarnehagene.no/

Mer om Midtbakken barnehage