Alternativ trasee er gang og sykkelveien. Det vil være et sperregjerde med skilt i begge ender. På gjerdet vil det være kart som viser omlagt rute.

Arbeidet vil ventelig pågå fram til nyttår.