A A A

Midlertidig møtekalender

04.03. Planutvalget

Utvalg: Planutvalget
Møtested: Formannskapssalen / VIA. -
Dato: 04.03.2020
Tidspunkt: 09:00


Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78455157 eller epost: grpa@alta.kommune.no
Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Informasjon for dette møtet:

Møtet starter kl 09.00 i Formannskapssalen og fortsetter Kl 12.00 på UIT møterom VIA.

05.02.20 Planutvalget

 

Møteinnkalling

Utvalg:

Planutvalget

Møtested:

Visualiseringssenteret på Universitetet - Uit

Dato:

05.02.2020

Tidspunkt:

13:00

     
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78455157 eller epost: grpa@alta.kommune.no
Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

 

Informasjon for dette møtet:

Orienteringer:
-Flere planforslag Thomasbakken.

Følgende oppsett til møtet:

Kl 13.00: Møtestart Planutvalget: Møterom VIA – Caven på UiT