A A A

Melding til deg som bruker parkeringsplass på Storekorsnes

Storekorsnes+parkering

I slutten av denne uken, eventuelt tidlig neste uke (uke 40), skal Veidekke i gang med asfaltering av parkeringsplassen på Storekorsnes 48/256. Biler og tilhengere som eventuelt står på området må fjernes slik at Veidekke får gjort jobben.

Kartutsnittet viser arealet som skal asfalteres. Eksisterende plass kan fortsatt brukes som normalt.

Skjema