A A A

Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

hustegning

I forbindelse med de nye byggereglene fra 1.7.15 må du gi beskjed til kommunen når du har satt opp noe som er unntatt søknadsplikt.

 

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen slik at det du har bygget blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt. Skjemaet skal sendes oss pr. ordinær post til: Alta kommune, postboks 1403, 9506 Alta eller via e-post: postmottak@alta.kommune.no

Du må i tillegg legge ved et kartutsnitt av eiendommen for å tegne inn hvor bygningen eller tilbygget er plassert. Du kan hente kart fra kommunens kartside eller bestille situasjonskart fra oss. Bestille situasjonskart? Skriv merknad om at det gjelder melding om bygning unntatt søknadsplikt.

Skjema