A A A

Meld din interesse for å være med i Ungdommens distriktspanel!

Ungdommens+distriktspanel

I dag starter arbeidet med å rekruttere ungdommer i alderen 14 til 23 år som er interessert i å være med å gi råd om fremtidens distriktspolitikk. 

Som ung skal du tilbringe en langt større del av livet ditt i framtida enn de som er voksne. Som deltager i Ungdommens distriktspanel får du mulighet til å gi regjeringen råd om hvordan den bør planlegge denne framtida. Du får bli med å sette ungdommers saker på dagsorden: klima, inkludering, digitalisering og skolehverdag.

Rett og slett alt skal til for at du og andre skal ha det bra i det samfunnet du vokser opp i.

Som medlem i ungdomspanelet får du:

  • Være med å forme framtidens distriktspolitikk.
  • Delta i et nettverk med andre unge, engasjerte folk fra hele landet.
  • Formidle meninger og innspill fra ungdom i ditt fylke.
  • Formidle budskap i sosiale media.
  • Læring og erfaring.
  • Delta på samlinger i ulike deler av landet.
  • Betalt reise og honorar

Meld din interesse til Distriktssenteret innen 17. november på https://ungdomspanel.distriktssenteret.no

Tidsperioden er fra januar 2020 til mai 2021.

Spørsmål rettes til Anne Irene Myhr på tlf 48168279 eller anne-irene.myhr@kdu.no

For ungdom mellom 14 og 23 år

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har gitt Distriktssenteret i oppgave å etablere og drifte Ungdommens distriktspanel. 
I dag starter arbeidet med å rekruttere ungdommer i alderen 14 til 23 år som er interessert i å være med å gi råd om fremtidens distriktspolitikk. 
Panelet skal bestå av 1 ungdom fra hver av de nye fylkene (unntatt Oslo) fra 2020. 
Disse 10 ungdommene skal hente inn forslag fra ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide dem og gi ti råd til regjeringen våren 2021. 
 
Ungdommens distriktspanel organiserer arbeidet sitt i samarbeid med Distriktssenteret, som vil tilrettelegge for fire fysiske samlinger i arbeidsperioden. Mellom samlingene skal ungdommene hente innspill og forslag fra ungdom i sitt fylke på ulike måter. 

 

 
 

Skjema