Du kan søke om båtplass i våre marinanlegg ved å gå inn på www.havnami.no. Du kan også gå direkte inn på ønsket marinaanlegg og søke om båtplass og få en nærmere beskrivelse av anlegget.

Urnesbukta marina

Urnesbukta marina er organisert med en del for fritidsbåter og en del for fiskeri. Den ytterste betongkaia er forbeholdt fiskeri, næring og gjesteplasser. Kaia har landstrøm, ferskvann (helår), diesel og bensinpumpe med kortautomat.

Den innerste betongkaia er tilrettelagt for fritidsbåter. Omtrent halvparten av båtplassene har mulighet for landstrøm, og det er to poster for ferskvann (kun sommer). Adgang til kaia er sikret med portlås.

Begge kaiene er kameraovervåket. Totalt er det ca. 220 båtplasser i Urnesbukta marina.

Urnesbukta marina

Urnesbukta fiskeri

Storekorsnes marina

Storekorsnes marina ligger beskyttet på innsiden av moloen. Det er 45 båtplasser fordelt på en betongkai og en stålkai med utriggere. Anlegget har landstrøm og ferskvann (kun sommer), og er kameraovervåket. Fiskebåter har fortrinnsrett til plass i marinaen. Nærmere regler om tildeling av båtplass finnes i vedtekter for marina.

På Storekorsnes er det også båtutsettingsrampe og mulighet for dieselfylling.

Storekorsnes marina

Nyvoll marina

Nyvoll marina ligger i tilknytning til fergekaia. Det er 29 båtplasser i anlegget. Anlegget ligger noe utsatt til i forhold til vind og bølgepåvirkning.
Ikke strøm og vann.

Nyvoll marina

Korsfjord marina

Korsfjord marina ligger på innsiden av fergekaia med direkte adgang fra fylkesveien. Det er 20 båtplasser i anlegget. Ikke strøm og vann.

Korsfjord marina

Kvalfjord marina

Kvalfjord marina har 9 båtplasser med utriggere og 3 plasser langsmed betongkaia for fiskebåter eller andre næringsbåter.
Ikke strøm og vann.

Kvalfjord marina

Lerresfjord marina

Lerresfjord marina ligger ved almenningskaia og drives i samarbeid med Cermaq AS. Anlegget har 17 båtplasser, og det er mulighet for landstrøm og ferskvann

Lerresfjord marina