Per 6. september er 70 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinerte og 85 prosent av befolkningen over 18 år har fått dose en. Vår vaksinasjonsdekning henger litt etter nasjonale tall og slik situasjonen er nå sliter vi med å nå opp til den nasjonale målsettingen om vaksinasjonsdekning på 90 prosent i de aldersgruppene som tilbys vaksine.

En god del takker nei til vaksine, og vi opplever en del skepsis til Modernavaksinen. Det er det ingen grunn til, ifølge Alta kommunes kommuneoverleger. Modernavaksinen har vært i bruk i Norge like lenge som Pfizervaksinen. Den har like god effekt og det er heller ikke rapportert flere bivirkninger knyttet til denne vaksinen sammenlignet med Pfizer sin vaksine.

Mange kommuner har kun benyttet seg av denne vaksinen og etter hvert er det også svært mange kommuner som har brukt begge vaksiner til dose 1 og dose 2 – såkalt kryssvaksinering. FHI har rapportert om minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon som når begge doser gis med samme vaksine. Det er heller ikke rapportert om økende bivirkninger knyttet til kryssvaksinering. 

– Vi har en god del Moderna-vaksine som må settes innen kort tid for at vi skal unngå at den må kasseres. Det ønsker vi ikke. Så nå håper vi at alle som får tilbud om vaksine takker ja, sier kommuneoverlege Ingunn Heggheim. Det er god vaksinedekning som er veien ut av pandemien, legger hun til. 


– Dersom personer takker nei til Modernavaksine nå, har vi ingen garanti for at de vil få et tilbud om annen vaksine senere. 

Modernavaksinen er prioritert til den voksne befolkningen, mens Pfizer skal prioriteres for aldersgruppen 12 til 17 år. Dette er en prioritering som er gjort av nasjonale myndigheter. Alta kommune mottar kun Moderna-vaksiner i mange uker fremover.

På FHI sin vaksineside står følgende: 

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. 

Informasjon til befolkningen fra FHI

Kommuneoverlege Peder Halvorsen påpeker at vi så langt denne høsten har unngått store smitteutbrudd og at vi nå har en gylden mulighet til å holde smittetrykket lavt frem til regjeringen opphever nasjonale tiltak. 

– Da er det to ting som er viktig; At flest mulig takker ja til vaksine og at folk holder ut med de grunnleggende smittevernreglene en stund til. Aller viktigst er det at man holder seg hjemme ved sykdom og tester seg. 

Å holde seg hjemme ved sykdom, til man har negativ test, er feberfri og har god allmenntilstand er tiltak som vil redusere smittespredning betydelig. Halvorsen minner om at dette er noe FHI, ved flere anledninger, har sagt er det siste rådet man vil gi slipp på i en sluttfase av pandemien.

Vi ønsker å fullføre vaksinering av alle over 18 år i løpet av september, men da er vi avhengige av at folk takker ja. Ønsker du vaksine så ta kontakt på 900 13 924.