A A A

Måking av tak på offentlige bygg

snømåking tak

Det er for tiden fokus på måking av tak på offentlige bygg. Driftspersonalet har prioritert dette helt siden årsskiftet og store deler av arbeidshverdagen har gått og går fortsatt til snømåking, både i inngangspartier, foran nødutganger og på tak. 

I tillegg har en gjeng byggdriftere vært på jobb på ettermiddagstid og i helger, for å få snøen unna når det ikke er annen aktivitet i byggene. 

Det gjøres fortløpende vurderinger på hvilke tak som trenger måking, og hittil har de eldste byggene blitt prioritert. Drift har selv begrenset kapasitet til å rekke over alt, så nå benytter vi også ekstern arbeidskraft til snømåking på takene. Det meste av andre oppgaver i byggene må dessverre stå på vent framover, inntil snømengdene avtar.

Stor variasjon mellom plussgrader og minusgrader gjør at snøen tiner underst og kan begynne å sige. Vi ber derfor folk om å melde ifra dersom de ser at det er fare for takras noe sted. På forhånd tusen takk!

Rigmor Endresen
Virksomhetsleder Kommunale bygg

Skjema