Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. 

Les mer om Paxlovid på Helsedirektoratets sider

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no

Behandling med tabletter erstatter ikke vaksine. Det beste du kan gjøre for å ikke bli alvorlig syk av korona er å ta koronavaksine.

Medisinen er aktuell for to hovedgrupper

Du som har alvorlig immunsvikt

Dette kan for eksempel være du som har beinmargskreft eller lymfekreft og får medisiner som slår ut immunforsvaret.
 

Andre med høy risiko for alvorlig sykdom

Alder er viktigst. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen.
Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk.
I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.
 
Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:
  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom

Tilgang på selvtester i Alta

Selvtester er gratis og kan hentes i gangen/venterommet på Alta Helsesenter - hovedinngangen.

Ved positivt selvtest og dersom man tilhører risikogruppen, anbefales det kontakt med fastlege eller legevakt for vurdering av oppstart medisiner. 

Mer informasjon om hvem som har høy risiko og hva du skal gjøre hvis du blir syk finner du på Helsenorge