Tilbudet starter opp skoleåret 2019/2020, og elever søker plass her sammen med sine foresatte og nærskolen. LOM er en forkortelse for Læring, Opplevelse og Mestring – som kjennetegner det elevene vil oppleve ved dette opplæringstilbudet.

Litt mer om navnet LOM

Den nye læringsarenaen har fått navnet LOM kompetansesenter. I tillegg til innholdet Læring, Opplevelse og Mestring, er navnet også knyttet til sted. Skolen er etablert i lokalene der Gakori barnehage var. Gakori er et område der veiene har navn etter fugler. Et søk på kvenske stedsnavn leder oss til Gakori.
Der står det følgende:
Kaakkuri er det kvenske navnet på smålomen (Gavia stella). Ordet brukes også i meänkieli og i finsk. I slektsspråket estisk har vi former som kakar, kakard, kakardaja m.fl. Alle disse fuglenavna er lydmalende (onomatopoetiske) og er nok blitt til pga. av den høge og karakteristiske låten som fuglen har i hekketida. Disse lydene fikk folk før i tida til å tru at det var lyder fra troll og underjordiske. På nordsamisk er fuglenavnet gáhkkor, som er et lånord fra finsk (Suomen sanojen alkuperä [Opprinnelsen til de finske orda]).

Søk i databasen til det finske kartverket (Maanmittauslaitos/Lantmäteriverket) ga 36 treff. De aller fleste navna her med forleddet Kaakkuri- er naturnavn, nærmere bestemt navn på vatn og tjern. Men Kaakkuri er også gårdsnavn og bydelsnavn, f.eks. i Oulu/Uleåborg.

I Alta har vi et bydelsnavn eller boligfelt som har et kvensk lånenavn, nemlig Gakori. Skrivemåten av dette navnet følger norske skriveregler. Navnet på bydelen er fra navnet på et vatn like i nærheten, som heter Kaakkurijärvi på kvensk og Gáhkkorjávri på samisk. På norsk kalles vatnet Gakorivannet. Området rundt er et populært friluftsområde, og i Gakorivannet bruker man å bade på fine sommerdager. Altaværingene forstår gjerne hva opprinnelsen til navnet Gakori er, men for en som nylig er flytta til byen, er det behov for å forklare navnet. Det er ett av mange andre "rare" norske navn i våre flerspråklige områder som har sin opprinnelse i et samisk keller et kvensk navn.
Gakori er altså det kvenske navnet for fuglen smålom.