A A A

Lokal heltidserklæring signert av partene 9. november 2018

Heltidskultur

Alta kommune ønsker gjennom en lokal heltidserklæring å tydeliggjøre de lokale parters ansvar og muligheter for å bygge og styrke en lokal heltidskultur i alle tjenesteområder i Alta kommune. 

For å lykkes i å utvikle en heltidskultur, er det avgjørende med et godt samarbeid mellom de folkevalgte, ledere, organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte i kommunen. God forankring gjennom brede prosesser er avgjørende for å oppnå varige resultater.
 
 Målsetningene med et felles forpliktende arbeid for en heltidskultur er å: 
  • Sikre kvalitet i tjenestene 
  • Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver også i framtida 
  • Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale 
  • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse som er berørt slutter seg til avtalen. 
 
I tråd med HTA skal lokal erklæring om heltid skal danne utgangspunkt for lokale retningslinjer for heltidskultur i Alta kommune. Her er de lokale parter og de som har arbeidet med Heltidskultur i Alta kommune samlet til signering av Lokal heltidserklæring
 
 

Skjema