A A A

Lønn og forvaltning

Virksomhetsinformasjon

Avdelingen får bl.a. ansvar for lønnskjøring for Alta kommune og Kirkelig Fellesråd, offentlig rapportering, tilsettingsarbeid, saksbehandling og veiledning iht. lov og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta

Epost: postmottak.lonn@alta.kommune.no

Mer om Lønn og forvaltning