A A A

Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 til ettersyn

Valg-urne

Det følger av valgloven § 6-6 (1) at valgstyret skal legge ut listeforslagene til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Valgstyret skal ha møte 27. mai 2015 for endelig godkjenning av de innkomne lister.
 

Skjema