A A A

Lineveien er stengt for gjennomkjøring frem til tirsdag 22. desember

gravemaskin

Vår entreprenør er nå i sluttfasen av utskiftingen av vannledning  i Lineveien på Amtmannsnes. 

Dette medfører at Lineveien er stengt i kryss Lineveien/Amtmannsnesveien og kryss Lineveien/Ankerveien.

Av ulike årsaker kom arbeidet i gang ca. en uke senere enn planlagt. Som følge at dette er tidsplanen i prosjektet forskjøvet og Lineveien blir stengt frem til tirsdag 22. desember.

Omkjøring er skiltet via Ankerveien. Vi har tilrettelagt for adkomst til eiendommene så langt det lar seg gjøre. Se kartutsnitt under.

På nyåret fortsetter arbeidet med utskifting av vannledning videre langs Amtmannsnesveien fra kryss Lineveien/ Amtmannsnesveien mot Ankerveien. Mer informasjon om dette prosjektet kommer senere.

Virksomhet Kommunalteknikk

ScreenHunter 286

Skjema