A A A

Lineveien blir stengt for gjennomkjøring fra mandag 23. november kl. 08:00 til fredag 11. desember

gravemaskin

Alta kommune starter mandag 23. november med rehabilitering av vann i Lineveien på Amtmannsnes. 

Dette medfører at Lineveien blir stengt i kryss Lineveien/Amtmannsnesveien og kryss Lineveien/Ankerveien.

Omkjøring vil bli skiltet via Ankerveien. Vi tilrettelegger for adkomst til eiendommene så langt det lar seg gjøre. Se kartutsnitt under.

Abonnenter som blir berørt av eventuelle vannavstegninger vil bli varslet.

Virksomhet Kommunalteknikk

ScreenHunter 286

Skjema