Å skape et mer aldersvennlig samfunn, der flere eldre får brukt ressursene sine, er et av målene med, som Alta kommune jobber med å inkludere i vårt tilbud til dere innbyggere.

Her kan du lese mer om Leve hele livet på Helsedirektoratets side

Leve hele livet er en kvalitetsreform tilbake til 2018 og som de fleste norske kommuner nå jobber med.

Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

I Alta kommune er prosjektets formål at det skal lages en handlingsplan med tiltak for å gjøre vårt lokalsamfunn enda bedre for eldre. Denne handlingsplanen ble behandlet av kommunestyret i desember 2022.

Her finner du handlingsplanen under temaet helse

 

Videoserie

Følg Vigdis Abrahamsen (73) når hun forteller om alt fra fysisk aktivitet, teknologi og viktigheten av sosiale treffpunkter i serien vår «Leve hele livet»

 

 

Hver uke møtes over 100 eldre på seks ulike steder i kommunen for å trene seg sterk og stødig.

 

Bli med Vigdis når hun får omvisning på Smarthuset.

Deltakerne på folkemøtet jobber i grupper
Under folkemøtet ble det tatt opp to tema. Her jobbes det i grupper for å besvare spørsmål om temaene.

Medvirkning

I ca 2,5 uke i slutten av mars måned hadde de over 60 år muligheten til å svare på en undersøkelse i regi av Alta kommune. Totalt fikk 4461 personer invitasjon til å svare på undersøkelsen (alle fylte 60 og over) og hele 1419 personer svarte. Det gir en svarprosent på cirka hele 32 prosent.

– Vi synes det er et godt resultat og setter stor pris på at så mange har tatt seg tid til å svare, sier nestleder i Helse og sosial og prosjektleder for «Leve hele livet» Ingunn Torbergsen.

Les hele undersøkelsen her

I mai arrangerte vi folkemøte for samme målgruppe. Cirka 50 personer møtte opp og fikk informasjon om spørreundersøkelsen, samt at de deltok på gruppearbeid for å komme med innspill.

Her kan du se bilder og lese artikkel fra folkemøtet

24. juni ble det avholdt innspillsmøte for ansatte i Alta kommune. Cirka 70 ansatte deltok i gruppearbeid og kom med forslag til tiltak.