A A A

Lesekampanje for foreldre og barn i barnehagen

Snipp snapp snute lesekampanje

Det satses på språk og lesing i barnehagene. Barneavdelingen ved Alta bibliotek har i den forbindelse laget en lesekampanje myntet på foreldre og barn i barnehagen. 

Kampanjen heter «Snipp snapp snute», og oppfordrer til lesing på forskjellige måter og i forskjellige sammenhenger. Les under dyna, les ute, les på biblioteket f.eks. Når alle leseutfordringene er gjort, kan deltakerne komme på biblioteket og hente en liten belønning. 

Lesekortene til kampanjen blir delt ut i barnehagene, og kan også skrives ut her.

Det er viktig å starte tidlig med å skape interesse og positive opplevelser knyttet til bøker og lesing. Biblioteket har i en årrekke holdt eventyrstund hver fredag på biblioteket. Eventyrstundene er godt besøkt, men for de barnehagene som ikke ligger nær sentrum, kan det bli vanskelig å delta. Derfor er biblioteket nå ute på «turnè»; hvor de leser og dramatiserer fortellinger.

Her et bilde fra eventyrstund i Kronstad barnehage.

lesekampanje

 

Skjema