A A A

Lekeplasser

Generelt om tjenesten

Tema

- Kultur og fritid
- Idrett og friluftsliv
- Fritid

Beskrivelse

Seksjon park og idrett har ansvaret for å drive og vedlikeholde ca 70 kommunale lekeplasser. Driften av disse er underlagt lover og forskrifter for å sikre barnas trygghet på lekeområdet. Vi følger NS-EN1176 (Norsk Standard) i vårt tilsynsprogram over lekeplassene.
Hvert år har man hovedettersyn på samtlige plasser. Hver lekeplass protokollføres med de eventuelle feil og mangler som oppdages, og man setter opp en prioriteringsliste i forhold til den etterfølgende vedlikeholdsrunden som utføres av utearbeiderne. Lekeplasser med de alvorligste manglene skal utbedres først. Dersom dette er vanskelig å gjennomføre, skal lekeplassene stenges og apparatene demonteres.

I enkelte boligområder har vi inngått en avtale med beboerne/grendelaget om utførelse av enkle tilsynsoppgaver. Tanken bak er at de som er i området, raskere kan oppdage eventuelle uregelmessigheter.

Seksjonen har også ansvar for opparbeidelse av nye lekeplasser. Dette skjer stort sett i sammenheng med opparbeidelse av nye felt, og inngår i entreprisen på dette.
Gamle boligfelt som ennå ikke har fått lekeplasser, blir forsøkt tilgodesett de gangene man får tildelt ekstra midler til dette formålet.

Les Alta kommunes norm for lekeplasser

Målgruppe

Barn og unge

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljø, park og idrett
Telefon:78455135
Epost:jon-havar.haukland@alta.kommune.no
Postadresse:Pb 1403
Besøksadresse:Sandfallveien 1
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31