A A A

Leirskole

avtale om leirskole

I Opplæringsloven er det nå kommet krav om at alle elever skal ha leirskole med minimum tre overnattinger. 

Med bakgrunn i at eksisterende leirskoletilbud har begrensa kapasitet og at det er langt å reise til dem, har Alta kommune tatt initiativ til å få etablert leirskoler i nærområdet.

Seiland House ved Stig Erlend Hansen og Nord ekspedisjon ved Vegard Uglebakken har tatt utfordringen og tilbyr leirskole høst 2020. Avtale om dette ble undertegnet i dag, og de første elevene skal på leirskole rett over sommerferien.

Alta kommune vil i år reise på leirskole med 6. og 7. trinn.

Leirskoletilbudet etter 2020 vil bli avgjort innen utgangen av 2020.

 

Skjema