A A A

Leirbotn oppvekstsenter

Virksomhetsinfomasjon

Leirbotn oppvekstsenter er en 1-7 skole med et SFO-tilbud for elevene i 1-4 klasse. Barnehagen har opp til 14 plasser for barn fra 0-6 år. SFO har en kapasitet på rundt 14 alt etter hvor mange det er i barnehagen. Vi prøver å imøtekomme brukernes behov så langt det lar seg gjøre.

Det finnes masse muligheter i nærområdet til å ta i bruk naturen som opplærings arena. I bygda er det også noen lag, foreninger og ressurspersoner som skolen tidvis samarbeider med.

Kontaktinformasjon

Adresse: 9519 Kviby

Telefon barnehagen: 900 35 756
Epost barnehage: somo@alta.kommune.no

Telefon skolen: 941 72 231
Telefon rektor: 995 18 681

Epost skole: postleir@alta.kommune.no

Hjemmeside: http://leirbotn.oppvekstsenter.no/

Mer om Leirbotn oppvekstsenter