SFO har en kapasitet på rundt 14 alt etter hvor mange det er i barnehagen. Vi prøver å imøtekomme brukernes behov så langt det lar seg gjøre.

Det finnes masse muligheter i nærområdet til å ta i bruk naturen som opplærings arena. I bygda er det også noen lag, foreninger og ressurspersoner som skolen tidvis samarbeider med.